Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679)(GDPR) mukaisesti

1. Rekisterinpitäjä

Oulun askartelu ja kehys Oy
Fredrikinkatu 61
00100 Helsinki

Y-tunnus: 0866103-0

Yrityksen aputoiminimi on Hobby Point. Yrityksestä käytetään jäljempänä nimeä "Hobby Point".

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Riitta Vehkaoja
riitta.vehkaoja@hobbypoint.fi
040-5749709

Hobby Point
Fredrikinkatu 61
00100 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Hobby Pointin työnhakijarekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään työntekijöiden rekrytointiin ja työsuhteiden luomiseen. Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin Hobby Pointissa. Käsittelyn peruste työnhakijan tietojen käsittelylle on oikeudellinen etu.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin on tallennettu seuraavia henkilötietoja.

  • Henkilön nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka
  • Puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Sukupuoli, kansalaisuus
  • Suoritetut tutkinnot, koulutus, työhistoria ja kielitaito
  • Harrastukset ja suosittelijat
  • Työskentelymahdollisuudet ja palkkatoive
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijan työhakemuksella ja avoimella kirjeellä antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta Hobby Pointin ulkopuolelle paitsi viranomaisen niin velvoittaessa. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Tietoja säilytetään paperimuodossa lukitussa tilassa tai sähköisessä muodossa käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Rekisteri on suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta teknisin ja hallinnollisin suojakeinoin. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävä on rekisterin ylläpito ja hallinta sekä työhakemusten käsittely ja rekrytointi.

10. Käsittelyn kesto

Rekisteriin talletettavat tiedot poistetaan kahden (2) vuoden kuluessa työhakemuksen jättämisestä. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos henkilö tulee valituksi työtehtävään.

11. Työnhakijan oikeudet

Työnhakijalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Hobby Point, Fredrikinkatu 61, 00100 Helsinki omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Hobby Point vastaa pyyntöihin kirjeitse.
  • Työnhakija voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
  • Työnhakija voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä.
  • Työnhakija voi muutoinkin turvautua EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittuihin oikeuksiinsa.Haku

Haun avulla voit hakea tietoa tuotteista ja palveluista. Mikäli hakusi ei tuottanut tulosta, yritä sananosalla tai sanan perusmuodolla.

        Myymälä
Fredrikinkatu 61
00100 Helsinki
     
Aukioloajat            
        Ma-Pe
La
10:00-18:30
10:00-16:00
        E-Mail
hobby (at) hobbypoint.fi
 
        Puhelin, myymälä
09-47801997
        Itsenäisyyspäivänä 6.12.
suljettu
        Tilaukset
sähköpostitse tai puhelimitse